top of page
Aa, Pieter van der: La Hongrie, Suivant les Nouvelles Observations...

Aa, Pieter van der: La Hongrie, Suivant les Nouvelles Observations...

... de Mess.rs de l'Academie Royale des Sciences, etc. Augmentées de Nouveau

Amszterdam, 1729.

Magyarország rézmetszetű térképének Pieter van der Aa által kiadott páratlanul ritka változata. A térképmező Prágától a Krím félszigetig tartó területet öleli fel, és déli irányban egészen Konstantinápolyig terjed. A kartus két oldalán díszes öltözetű magyar nemesek állnak - egyik fokossal a kezében, a másik derekát kard övezi -, felette hadi jelvények láthatók. Elsőként 1713-ban látott napvilágot, Lengyelországgal közös lapon, díszes keretben, majd egy évvel később önállóan is megjelent, egyszerűbb változatban, keret nélkül. 15 év múlva a nyomdász-kiadó legnagyobb vállalkozásában, a mintegy 66 kötetre rúgó „La Galérie Agréable du Monde” címet viselő monumentális gyűjteményének 45. részében ismét helyet kapott, de itt már önálló, dekoratív kerettel ellátva. Tekintettel arra, hogy a szakirodalom szerint összesen 100 példányban készült, így nem meglepő, hogy Szántai Lajos gyűjteményének egyik darabján kívül még egy, a washingtoni Kongresszusi Könyvtárban őrzött közgyűjteményi példány ismert.

Mérete: 340 x 425 (365 x 465) mm.

Hibátlan, tiszta példány. Paszpartuban.

Szántai: Aa 1c.

    bottom of page