top of page
Kossuth Lajos (1802-1894) politikus autográf levele Nagy Józsefnek
  • Kossuth Lajos (1802-1894) politikus autográf levele Nagy Józsefnek

    ... az Iparműtár igazgatójának.

    Kossuth aggodalmát fejezi ki, mivel Nagy úgy utazott el Debrecenbe, hogy sem őt, sem az Iparműtár választmányát nem értesítette arról, hogy távolléte idejére milyen intézkedéseket tett, mert így legalább a felügyelet iránt intézkedhettek volna. Szemrehányást tesz neki amiatt is, hogy a vállalati körleveleket mindmáig nem küldte szét; hogy ellenjegyzés nélkül írt alá váltót a társaság igazgatójaként. Emellett a társaságnak április 15-ig 5000 forintnyi fizetési kötelezettsége van, amit váltóképesség hiányában nem fognak tudni teljesíteni. Ehhez járul, hogy a sconto (árengedményi) könyvet sem vezetik, azaz mindenki úgy fogja árulni a portékáit, ahogy éppen tetszik neki (Dr. Hermann Róbert szíves közlése nyomán).

    3 beírt oldal. Kelt: Pest, 1847. IV. 7.

      bottom of page