top of page
Kazinczy Ferentz:  ~nek, Te(kin)t(e)tes Abaújvár, Sáros és Zemplény Vármegyék...

Kazinczy Ferentz: ~nek, Te(kin)t(e)tes Abaújvár, Sáros és Zemplény Vármegyék...

... Törvény Táblái Bírájoknak, mint a’ kassai kerület magyar oskolái’ királyi intézőjöknek körűl-járó levele megyéje oskoláinak helybeli igazgatóihoz ‘s tanítóihoz. Költt November elsőjén, 1790.

Kassán, (1790.) Ellinger János ny. (19)p.

Kazinczy 1786. november 1-én vált tanfelügyelővé, amely tisztséget 1791 áprilisáig töltötte be. Ezen időszak alatt rendületlenül járta kerületét, ahol iskolákat szervezett, és képviselte II. József közoktatási reformjait. A császár 1790. január 28-án kelt leirata semmisé tette a legtöbb Magyarországot érintő rendeletét. Ez, valamint február 20-i halála rendkívül zavaros, feszült helyzetet teremtett az oktatásban is. Tételünk ebben az időszakban született, amikor Kazinczy igyekezett még józan mederben tartani az oktatást: „fel-éledhet bennetek, Uraim! hívatalbeli Társaim! az a’ kedv, az a’ hűség, a’mellyet tőlünk kötelességeinknek tellyesítése kíván, de a’ mellyet ez idén az egymást értt viszontagságok meg-tsőkkentettek. Felejtkezzünk-el ezekről, ‘s fogjunk meg-pihentt erővel ‘s egymással vetélkedve félbe szakadtt munkánknak folytatásához”.

Tudomásunk szerint közgyűjteményben csupán egyetlen példánya található, árverésen még soha nem szerepelt.

A gerincén papírcsíkkal.

    bottom of page