top of page
Ady és társai aláírása...
  • Ady és társai aláírása...

    ... egy képes levelezőlapon az „A Holnap Irodalmi Társaság” születésének idejéből.

    A nagyváradi Szigligeti Színházat ábrázoló képeslap hátoldalán Adyé mellett a társaság születésénél bábáskodó Juhász Gyula, Emőd Tamás, Dutka Ákos, Antal Sándor, Udvardy Ödön, Hartmann János, Kollányi Boldizsár, Kardeván Károly dr., Nagy Mihály és egy általunk még meg nem fejtett személy aláírása áll. Különösen érdekes a lap kelte, március 18., ugyanis a társaság csak az április 1-iki névválasztás után alakult meg (jogilag pedig csak szeptemberben).

    A címzett egy nagybecskereki úrhölgy volt.

      bottom of page