top of page
93.	Tompa Mihály (1817-1868) költő, hanvai református lelkész...

93. Tompa Mihály (1817-1868) költő, hanvai református lelkész...

... autográf levele Borsodi József simoni (ma Rimasimonyi) református lelkésznek „Édes barátom!” megszólítással.

A levél címzettje nemcsak Tompa lelkésztársa, hanem irodalmi felfedezettje is volt. Tompa Rimaszécsen, egy temetésen hallotta először imádkozni Borsodit, ami mélyen megérintette. Felvette vele a kapcsolatot azzal az eltökélt szándékkal, hogy Borsodi imádságait kiadatja. Tompa érzékét dicséri, hogy a megjelent mű nagy sikereket ért el. Ahogy Hegyaljai Kiss Géza – szintén református lelkész és költő – fogalmaz: „még az erdélyi unitáriusok is használják”.

Ebben a levelében Tompa számos, a hétköznapi életre vonatkozó pontot érint, úgy mint árendás szerződések, szekérkölcsönzés és Borsodi éppen zajló pere, valamint említést tesz anyósa haláláról is.

A múlt század elején Csizovszky Sándor bukkant rá Tompa Borsodihoz írt leveleire, utóbbi leszármazottjánál, melyeket publikált is. Tételünk nem szerepel köztük, eddig ismeretlen volt.

1 beírt oldal, a viaszpecsét maradványával. Kelt: Hanva, 1862. III. 12. (Gergely napján)

A darab a Hereditas Antikvárium 2022. december 2-án lezajlott 4. árverésének tétele, az aukció lezárását követően nem megvásárolható.

bottom of page