top of page
91.	Teleki József gróf (1790-1855) a Magyar Tudós Társaság első elnöke...

91. Teleki József gróf (1790-1855) a Magyar Tudós Társaság első elnöke...

... által saját kezűleg aláírt, hivatalos levél Wesselényi Miklós bárónak címezve.

Értesíti a címzettet, hogy a társaság legutóbbi ülésén titkos szavazással tiszteletbeli tagjává fogadta. A díszes oklevél elkészültét nem akarta megvárni, ezért tájékoztatja. Így zárja levelét: „hivatalosan azért teszem szives örömmel hiréül, az alaprajz és rendszabások mellett, mert a' társaság illy nevekedéssel kitűzött hasznát és díszét felfényleni mind inkább látja”.

1 beírt oldal. Kelt: Pest, 1831. II. 15.

A darab a Hereditas Antikvárium 2022. december 2-án lezajlott 4. árverésének tétele, az aukció lezárását követően nem megvásárolható.

bottom of page