top of page
9.	Petőfi Sándor: Nemzeti dal.

9. Petőfi Sándor: Nemzeti dal.

Pest(?), (1848.) ny.n. 2 nyomtatott oldal.

Az 1848. március 15-i visszaemlékezések szerint a türelmetlen Petőfi felkapta a sebtében elkészült példányokat, amelyeket szétosztottak a nép között. Többen említik, hogy – talán a sajtóhibák kijavítása végett – még egy szedés készült, majd mindkettő gyorssajtóba került, így délután 3-kor már „több ezer példányban” osztogatták. Tehát Landerernél kétféle kiadás is lehetséges, sőt elképzelhető, hogy a gyorssajtó számára is új szedés, új típus volt szükséges. A Nemzeti dal röplap-jellegű kiadásaiból Szinnyei József 3 pesti és 8 vidéki városban nyomtatott változatot sorol fel. Nagyobb közgyűjteményeinkben 8 eltérő kiadás található, melyek közül csak 2 rendelkezik impresszummal. Bizonyosnak látszik, hogy mindegyik 1848 márciusában készült, hiszen a röplap-formátum a későbbiekben értelmét vesztette. Darabunk megegyezik az egyik Petőfi Irodalmi Múzeumban őrzött példánnyal, amelyen ott kézírással a következő szöveg olvasható: „Édes atyám Waltherr Gyula Petőfy Sándortól kapta 1848. Mart. 15.” Ennek alapján valószínűsíthető, hogy a fővárosban készülhetett, de nyomtatási képe nem azonos a Landerer és Heckenastnál készült, Petőfi által hitelesített kiadásokkal.

Körülvágott példány. Mérete: 245 x 155 mm.

A darab a Hereditas Antikvárium 2023. június 2-án lezajlott 7. árverésének tétele, az aukciót követően nem megvásárolható.

bottom of page