top of page
89.	Pulszky Ferenc (1814-1897) politikus, régész, a Magyar Nemzeti Múzeum...

89. Pulszky Ferenc (1814-1897) politikus, régész, a Magyar Nemzeti Múzeum...

... igazgatója autográf levele Liszkay József győri református lelkésznek.

Egyik munkatársától a tudomására jutott, hogy a címzett birtokában van egy – három XVI. századi művet tartalmazó – kolligátum. Kéri őt, ha hajlandó megválni tőle, írja meg, milyen feltételek mellett engedné át a múzeumnak.

2 beírt oldal, a múzeum fejléces levélpapírján, a levélboríték mellékelve. Kelt: 1870. IV. 23.

A darab a Hereditas Antikvárium 2022. december 2-án lezajlott 4. árverésének tétele, az aukció lezárását követően nem megvásárolható.

bottom of page