top of page
89.	Mayer Antal: A nagyváradi hévvizek...

89. Mayer Antal: A nagyváradi hévvizek...

... történeti, természetrajzi, természet-, vegy- és gyógytani tekintetben

Nagyvárad, 1861. Tichy Lajos ny. 1 kihajt. mell. (kőnyomat)+(8)+95+(1)p.+1 színes, kihajt. térk. (kőnyomat)

A szerző a váradi egyházmegye főorvosa és a város környéki gyógyfürdők rendes orvosa volt.

Korabeli félvászon-kötésben.

Győry: 41. old.

A darab a Hereditas Antikvárium 2023. június 2-án lezajlott 7. árverésének tétele, az aukciót követően nem megvásárolható.

bottom of page