top of page
89. Kossuth, (Lajos) Ludwig: Die Katastrophe in Ungarn.

89. Kossuth, (Lajos) Ludwig: Die Katastrophe in Ungarn.

... Originalbericht von ~ aus Widdin.

Leipzig, 1849. Otto Wigand. 42+(6)p.

A híres „Viddini levél” első kiadása. Kossuth 1849. szeptember 12-én kelt levelében teszi először szinte egyedüli felelőssé a szabadságharc bukásáért az általa árulónak tartott Görgeit. Mondandójának lényege, hogy a magyarság emelt fővel tekinthet vissza a harcra, mivel a megvert osztrákok csak árulás és a cári csapatok segítségével győztek. Emellett azt fejtegeti, hogy van remény az újrakezdésre, amit majd a nyugati hatalmak is támogatni fognak. A mű később számos nyelven megjelent. Magyarul Szilágyi Sándor adta ki, rövidített formában. Ritka füzet.

Modern félbőr-kötésben.

A darab a Hereditas Antikvárium 2023. május 26-án lezajlott 6. árverésének tétele, az aukciót követően nem megvásárolható.

bottom of page