top of page
8.	Bod Péter:  Magyar Athenas...

8. Bod Péter: Magyar Athenas...

... avagy az Erdélyben és Magyar-országban élt tudos embereknek... historiájok... mellyet... egybe-szedegetett, és... közönségessé tett. F. Ts. ~

(Szeben), 1766. (Sárdi ny.) (27)+360+(10)p. Első kiadás. A címlapon fametszetű vignetta.

Az első magyar nyelvű, átfogó bibliográfiai munka. Bod Péter a XVIII. század kiemelkedő magyar tudósa, a protestánsok egyház- és irodalomtörténeti irányzatának kiteljesítője volt. E művében több mint 500 magyar szerzőt ismertet és értékel, emellett számos olyan könyvet is leír, amelyből mára egyetlen példány sem maradt fenn. Czvittinger Dávid korábbi, latin nyelvű munkája anyagának kétszeresét tartalmazza Bod műve, és sokkal megbízhatóbb is elődjénél.

Korabeli bőrkötésben.

Poss.: Kötetünk értékét emeli, hogy három korábbi neves tulajdonosa is volt. Először Kis János soproni superintendens birtokolta, amelyről az első kötéstábla belső oldalára 1831-ben kelt autográf bejegyzés tanúskodik. Később Horváth Cyrill irodalomtörténész, egyetemi tanáré volt, aki 1895-ben írt bele néhány sort. Végül Dr. Rados Imre gyűjteményét gazdagította, amit tulajdonosi bélyegző bizonyít.

A darab a Hereditas Antikvárium 2022. december 2-án lezajlott 4. árverésének tétele, az aukció lezárását követően nem megvásárolható.

bottom of page