top of page
74.	(Somogyi Gedeon): Mondolat. Sok bővitményekkel...

74. (Somogyi Gedeon): Mondolat. Sok bővitményekkel...

... és eggy kiegészített újj-szótárral eggyütt. Angyalbőrbe kötve, eggy Tünet-forint.

Dicshalom (Veszprém), 1813. (Számmer Klára ny.) 1t.+XIII+(1)+102+(4)p.

Hozzákötve:

(Kölcsey Ferenc – Szemere Pál):

Felelet a’ Mondolatra néhai Bohógyi Gedeon úrnak.

Pesten, 1815. Trattner Ján. Tam. Betűivel. XVI+94p.

A nyelvújítási harc jelképévé vált vita két legfontosabb darabja. A polémia Kazinczy „Tövisek és virágok” című munkájával kezdődött. Somogyi válasza, a Mondolat egy korábbi kézirat alapján született, amelynek szerzője Szentgyörgyi József (Kazinczy barátja) a nyelvújítók túlzásait pellengérezte ki. Ezt egészítette ki Somogyi saját, Kazinczyt élesen támadó soraival. Erre a költő barátai, Kölcsey és Szemere válaszoltak a Feleletben, olykor még a Mondolaténál is durvább, gunyoros stílusban. A vitát Kazinczy „Ortológus és neológus nálunk és más nemzeteknél” című írása zárta le, amely a Tudományos Gyűjteményben látott napvilágot 1819-ben. Az ügy hatására Somogyi Gedeon a mai napig a maradiság, az ortológia megtestesítőjeként él a köztudatban, dacára annak, hogy művelt, irodalomkedvelő ember és a mérsékelt nyelvújítás híve volt.

Korabeli papírkötésben.

Szüry: 3307., 2662.

A darab a Hereditas Antikvárium 2023. június 2-án lezajlott 7. árverésének tétele, az aukciót követően nem megvásárolható.

bottom of page