top of page
73.	(Töppelt Lőrinc) Toppeltinus, Laurentius:  Origines et occasus...

73. (Töppelt Lőrinc) Toppeltinus, Laurentius: Origines et occasus...

... Transsylvanorum; seu erutae nationes Transsylvaniae, earumque ultimi temporis Revolutiones, Historica narratione breviter comprehensae

Lugduni, 1667. Hor. Boissat & Georg. Remeus. (24)+242+(20)p.+10 kihajt. t.

Az erdélyi népek, kiemelten a szászok történetét és szokásait tárgyaló munka. Másodszor 1762-ben jelent meg (lásd következő tételünket). A rézmetszeteken erdélyi viseletek láthatók. Szerzője medgyesi szász polgár, jogi doktor volt, e munkáját Apafi Mihály fejedelemnek ajánlotta.

Korabeli pergamenkötésben. Szép példány.

Apponyi: 952.

A darab a Hereditas Antikvárium 2022. december 2-án lezajlott 4. árverésének tétele, az aukció lezárását követően nem megvásárolható.

bottom of page