top of page
72.	Respublica et status regni Hungariae

72. Respublica et status regni Hungariae

(Leyden), 1634. Ex officina Elzeviriana. 330+(1)p. Lapszámozáson belül rézmetszetű díszcímlappal.

Az Elzevir-műhely ún. „respublika”-sorozatának Magyarországot bemutató kötete. Hazai forrásokat is közöl, így Szent István Intelmeit, az ő, Károly Róbert és Zsigmond törvényeit, valamint az 1603-as pozsonyi országgyűlés artikulusait. Ezek mellett talán a legjelentősebb szöveg Werner György eperjesi bíró és tanár a magyarországi gyógyvizekről szóló, néprajzi érdekességeket is tartalmazó geológiai tanulmánya. A kötet összeállítója feltehetően egy Németalföldre menekült cseh tudós volt. A címlapon felül az ország címere, alul hun lovas képe látható, amely Apponyi szerint Schödel Márton „Disquisitio” című műve nyomán készült.

Aranyozott gerincű, XIX. századi bőrkötésben. A gerincen apró sérülésekkel.

Apponyi: 828.; RMK III 6190., 7593.

A darab a Hereditas Antikvárium 2022. december 2-án lezajlott 4. árverésének tétele, az aukció lezárását követően nem megvásárolható.

bottom of page