top of page
71.	Mausoleum potentissimorum ac gloriosissimorum regni apostolici...

71. Mausoleum potentissimorum ac gloriosissimorum regni apostolici...

... regum & primorum militantis Ungariae ducum...

Norimbergae, 1664. Mich. & Joh. Fried. Endter. 1t. (rézmetszetű díszcímlap)+(6)+407+(7)p.

A Nádasdy Ferenc országbíró saját költségén és ajánlásával megjelent királykép-sorozat az egyik legnevezetesebb magyar illusztrált munka. A hun és magyar vezérektől egészen I. Lipót trónra lépéséig követi királyaink történetét rézmetszetű képekkel gazdagítva. Alakjai számos későbbi ábrázolás ihletőivé váltak. A kötetben található királyverseket a jezsuita Lanzmár Ferenc, Nádasdy udvari lelkésze írta.

Kopott aranyozású, XVIII. századi bőrkötésben. Mindkét kötéstábla közepét kör alakú mezőben magyar címer ékesíti. Számos levele javítva, két lapon (255-258p.) szúrágás nyomaival, előbbinél kisebb kép- és szöveghiánnyal.

RMK III 2254.; Apponyi: 863.

A darab a Hereditas Antikvárium 2022. december 2-án lezajlott 4. árverésének tétele, az aukció lezárását követően nem megvásárolható.

bottom of page