top of page
71.	(Kazinczy Ferenc): Tövisek és virágok. Kevés számú Nyomtatványokban.

71. (Kazinczy Ferenc): Tövisek és virágok. Kevés számú Nyomtatványokban.

Széphalom (Sárospatak), 1811. (Nádaskay András ny.) 1t. (metszett díszcímlap)+(4)+52p. Első kiadás.

Kazinczy tán legjelentősebb munkája, amely a nyelvújítási harc nyitányát jelentette, a magyar irodalom egyik legfontosabb mérföldkövének tekinthető. A szerző eredetileg a „Nyilak” címet szánta a műnek, ami sejteti, hogy célja a konzervatív irányzat elleni támadás volt. 43 epigrammát tartalmaz, ebből kettő foglalkozik nyelvújítási kérdésekkel, három az idegen szavak kiejtésével, a többiben új esztétikai elveket hirdet. Megjelenését méltatta többek között Berzsenyi Dániel és Virág Benedek is. A címlapon olvasható „Kevés számú Nyomtatványokban” felirat miatt a művet az egyik első modern értelemben vett bibliofil kiadványként emlegetik, amely ezzel az exkluzivitás érzését adhatta a kor gyűjtőinek. Nem is alaptalanul, hiszen azóta is alig-alig bukkan fel.

Modern papírkötésben.

Szüry: 0

A darab a Hereditas Antikvárium 2023. június 2-án lezajlott 7. árverésének tétele, az aukciót követően nem megvásárolható.

bottom of page