top of page
68.	Várfoki: Vészharang. Őszellő 22. 1848.

68. Várfoki: Vészharang. Őszellő 22. 1848.

H.n., 1848. ny.n. 2 nyomtatott oldal. Mérete: 265 x 215 mm.

A harcra buzdító mű szerzője ismeretlen. A valószínűsíthető álnév alatt négy vers és több publikáció született a korban. A költemény tartalmilag reakció 1848 őszének egyik legnagyobb társadalmi sokkjára, a fegyveres nemzetiségi konfliktusokra. Ilyenformán élménykörét tekintve rokonságban áll Petőfi „Élet vagy halál!” című versével, és összefüggés lehet a két röplap-kiadás között is. Bóna említ egy a komáromi várőrségben szolgált Várfoki Ferenc nevű hadnagyot. (Dr. Szilágyi Márton szíves közlése nyomán.)

A darab a Hereditas Antikvárium 2023. június 2-án lezajlott 7. árverésének tétele, az aukciót követően nem megvásárolható.

bottom of page