top of page
64.	Trefort Ágoston (1817-1888) a földművelés-, ipar- és kereskedelemügyi...

64. Trefort Ágoston (1817-1888) a földművelés-, ipar- és kereskedelemügyi...

... minisztérium államtitkára autográf levele Vukovics Sebő Temes megyei alispánnak.

Egy Molnár Péter nevű temesvári harmincados előléptetése kapcsán kéri, bizalmasan írja meg neki, alkalmasnak tartja-e az illetőt a feladatra.

2 beírt oldal, piros viaszpecséttel.

Kelt: Budapest, 1848. V. 25.

A darab a Hereditas Antikvárium 2023. június 2-án lezajlott 7. árverésének tétele, az aukciót követően nem megvásárolható.

bottom of page