top of page
55.	Gvadányi József, gróf:  A' falusi nótáriusnak elmelkedései...

55. Gvadányi József, gróf: A' falusi nótáriusnak elmelkedései...

... betegsége, halála, és testamentoma, mellyeket két soros Versekkel ki-adott, és Új Esztendőbéli Ajándékba, Hazánk Dámáinak, és Gavalérainak nagy szívességgel nyújtya ~

Pozsonyban, 1796. Wéber Simon. 266+(4)p. Első kiadás. A címlapon Prixner rézmetszetű vignettájával.

Az 1790-ben napvilágot látott „Egy falusi nótáriusnak budai utazása” folytatása. Bár a szakirodalom szerint elmarad annak színvonalától, érdekessé teszik a beleszőtt népi gyógymódok és babonák. Művelődéstörténeti szempontból figyelemre méltók a Martinovics-féle összeesküvés elítéltjein gúnyolódó sorok: „Nem rég ugyan hétnek gombjokat el-üték, Kik petsenyéjeket rosz tüz mellett süték...”

Aranyozott gerincű, korabeli félbőr-kötésben. A gerincen apró sérülésekkel.

Poss.: Gróf Teleki Mária Jozefa tulajdonosi bejegyzésével, a Podmaniczky-Degenfeld-könyvtár címeres könyvjegyével.

Szüry: 1631.

A darab a Hereditas Antikvárium 2022. december 2-án lezajlott 4. árverésének tétele, az aukció lezárását követően nem megvásárolható.

bottom of page