top of page
443. Vándorlókönyv ama’ Rendelés szerint...

443. Vándorlókönyv ama’ Rendelés szerint...

... mellyet a’ Felséges Királyi Magyar Helytartó Tanács Juliusnak 16. napjánn az 1816. esztendőben a’ 21080. szám alatt közre bocsátott. (Áll 48 számmal jegyzett lapbúl.)

Aradon, é.n. Schmidt Josefnál. (4)p.+9 beírt oldal.

Makrai Bálint ácslegény részére kiállítva, aradi, lippai, temesvári, nagyváradi, marosvásárhelyi és gyomai bejegyzésekkel és viaszpecsétekkel.

Korabeli félvászon-kötésben.

A darab a Hereditas Antikvárium 2023. május 26-án lezajlott 6. árverésének tétele, az aukciót követően nem megvásárolható.

bottom of page