top of page
42.	Báthori András (1563-1599) bíboros, erdélyi fejedelem által...

42. Báthori András (1563-1599) bíboros, erdélyi fejedelem által...

... saját kezűleg aláírt adománylevél.

Több évtizedes szolgálatáért Máramarosszigeten házmentességet adományoz (vagyis házát minden adó és közteher alól mentesíti) Mezőgyáni Balázs református lelkésznek, aki 1568 és 1595 között működött a városban református prédikátorként.Pergamenoklevél, zsinóron függő viaszpecséttel. A fejedelem mellett Jacobinus János kancelláriai titkár is kézjegyével látta el.

Kelt: Gyulafehérvár, 1599. VIII. 10.

A darab a Hereditas Antikvárium 2023. június 2-án lezajlott 7. árverésének tétele, az aukciót követően nem megvásárolható.

bottom of page