top of page
41.	Chronica Hungarorum. Impressa Budae 1473... – A Budai Krónika...

41. Chronica Hungarorum. Impressa Budae 1473... – A Budai Krónika...

... A legrégibb hazai nyomtatványnak a M. N. Muzeum könyvtárában levő példánya után készült lenyomata. Bevezető tanulmánynyal ellátta Fraknói Vilmos.

Bp., 1900. Ranschburg (Athenaeum ny.) 34+(2)+(134)p. (facsimile) A címlapon Fraknói Vilmos saját kezű aláírásával.

Kopottas, korabeli bőrkötésben. Az eredeti borító bekötve. Körülvágatlan példány.

A darab a Hereditas Antikvárium 2022. november 25-én lezajlott 3. árverésének tétele, az aukció lezárását követően nem megvásárolható.

bottom of page