top of page
41.	Báthori Zsigmond (1572-1613) erdélyi fejedelem saját kezű aláírásával...

41. Báthori Zsigmond (1572-1613) erdélyi fejedelem saját kezű aláírásával...

... ellátott, latin nyelvű címereslevél.

Deidricius (Deidrich) Györgyöt és gyermekeit tudományos munkájának elismeréseként nemesi rangra emeli. A családot Kempelen és Nagy Iván nem említi. Az adományozott evangélikus lelkész és költő volt.

A szöveget növényi ornamensekkel gazdagon ékesített, festett, aranyozott keret övezi. Az oklevél szép példája a korszak – a magyarországiaknál jóval gazdagabban díszített – erdélyi címeresleveleinek. Érdekesség, hogy a fejedelmi udvar oklevelein jóval erősebben érezhető a császári kancellária dekoratív stílusa, mint felső-magyarországi társaikon.

Pergamenoklevél, zsinóron függő viaszpecséttel. A fejedelem mellett Kovacsóczy Farkas kancellár is kézjegyével látta el (ezeket a plica rejti).

Kelt: Gyulafehérvár, 1592. V. 1.

Mérete: 370 x 640 mm. Keretezve.

A darab a Hereditas Antikvárium 2023. június 2-án lezajlott 7. árverésének tétele, az aukciót követően nem megvásárolható.

bottom of page