top of page
38.	(Dodsley, Robert): A’ böltsességnek és jó erköltsnek könyve...

38. (Dodsley, Robert): A’ böltsességnek és jó erköltsnek könyve...

... a’ kegyes ifjuságnak a’ tisztelendö öregségtöl nyertt ajándéka

Posonyban, 1774. Landerer Mihály. 1t.+274p. A kétszínnyomású címlap díszes, a többi levél egyszerű keretben, a fejezeteket gyönyörű kezdődíszek ékesítik.

Az állítólag egy brahmintól származó erkölcsi szentenciák valódi szerzője a könyvkiadó, Dodsley volt. Erre úgy derült fény, hogy egy másik csaló folytatta a művet, ami ellen ő nyilvánosan tiltakozott. A korában nagyon népszerű munkát több nyelvre lefordították, ez az első magyar kiadása. Fordítójának Szinnyei Horányi Eleket tartotta, de ezt cáfolja az az egyleveles vers, amelyet a példányok egy részébe utólag belekötöttek (itt ez nem szerepel). Ez „A’ magyarra fordító” címet viseli, és a sorok első betűit összeolvasva kiadja Kónyi János nevét.

Hozzákötve:

Haller, Albert: ~nek a’ Szent Irásban lévő igazságokról irott levelei. Fordittattak Német nyelvből Magyarra Szilágyi Márton Pataki Professor által. A’ Bernai 1780-dikbéli ki-adás szerent. Ezekhez járúl Tillotsonnak ama túdós Kántuáriai Érseknek a’ Keresztyén Vallásnak Méltóságáról irott prédikátziója, Anglia Nyelvböl fordítva.

Posonyban és Kassán, 1785. Füskúti Landerer Mihály. 248+(1)p.

Díszesen aranyozott gerincű, korabeli bőrkötésben. Festett előzéklapokkal. A gerincen szúrágás nyomaival.

Szüry: 0; Borda: 8023., 0

A darab a Hereditas Antikvárium 2023. június 2-án lezajlott 7. árverésének tétele, az aukciót követően nem megvásárolható.

bottom of page