top of page
328. We Gménu pána Gežisse, toho vkrižowaného Porádek Swaté Passie...

328. We Gménu pána Gežisse, toho vkrižowaného Porádek Swaté Passie...

... gako I. W Nedéli Kwětnau; II. W weliký Pátek, w Cýrkwi Ewangelicské Slowenské w Presspurku... Nowé ponaprawené Wydani...

W Pesstu, 1822. v Jána Tomásse Trattnera. 84p.

Az evangélikus tótok számára készült vallásos ponyvák nagy része Pozsonyban és Pesten jelent meg, később Szarvas is csatlakozott a sorhoz (lásd a tétel következő darabját). E mű első ismert kiadása 1773-ban látott napvilágot a pozsonyi Landerer-műhelyben.

Hozzákötve:

Přiloha. Nekteré Pisně a Modlitby, w knížečku Passiowau roku 1853 nákladem Cirkwe ew. Sarwašké z nowu pod tist dancu...

(Na Sarwassi, 1853. tískem L. Réthyho.) 16p.

Kopottas, korabeli félbőr-kötésben. A gerincen szúrágás nyomaival. Az első kötéstábla sarkait fémrátét védi.

A darab a Hereditas Antikvárium 2023. május 26-án lezajlott 6. árverésének tétele, az aukciót követően nem megvásárolható.

bottom of page