top of page
303. Hyrtl József, dr.: Az emberboncztan tankönyve...

303. Hyrtl József, dr.: Az emberboncztan tankönyve...

... tekintettel az élettani indoklásra s a gyakorlati alkalmazásra. Irta németül ~. Magyaritá Dr. Foltényi János, Dr. Rhédey Antal. Boncztani szótárral.

Budán, 1849. Kir. Egy. Ny. (2)+XX+(2)+980+(2)p.

Kopott aranyozású, korabeli vászonkötésben. A könyvtest középtájon megroppant.

Győry: 2. old.

A darab a Hereditas Antikvárium 2023. május 26-án lezajlott 6. árverésének tétele, az aukciót követően nem megvásárolható.

bottom of page