top of page
3. Dorka Illyés: Egy pályáját megfutott, hasznos...

3. Dorka Illyés: Egy pályáját megfutott, hasznos...

... Istenét, és népét szerető tisztviselőnek, és annak jutalmának rövid leirása, mellyet néhai... Illésy János úrnak, a' tekintetes nemes Nagy Kun megye kapitányjának... utólsó tisztességének megadásakor... elmondott ~

Pesten, 1828. Petrózai Trattner J. M. ny. 27p.

A darab Fűsűs András beszédét és a sírfeliratot is tartalmazza.

Hozzá:

Katona Mihály: Igazságot szerető, 's tökéletességet követő előljárónak, vagy néhai... márkus- és batizfalusi idősb Máriássi István úrnak, tek. Gömör Kis-Hontal t. e. vármegye fő érdemű vólt első al-ispánjának ditsősséges emlékezete, mellyet... háládatosságból élővé tett Berzétén... ~

Sáros-Patakon, 1830. Nádaskay András ny. 60p.

Hozzá:

Major József: A' Világi dolgoknak Hijjábavalósága és az emberi Életnek illendő betsűllése eggy Halotti Beszédbe foglalva. Néhai Tekintetes Nemzetes és Vitézlett Fáji Fáy Mihály Úrnak... utólsó érdemlett tiszteletére készítette... ~

Kassán, 1821. Ellinger István ny. 27p.

Az első és harmadik darab gerincén papírcsíkkal, a második modern papírborítóban.

A darab a Hereditas Antikvárium 2023. május 26-án lezajlott 6. árverésének tétele, az aukciót követően nem megvásárolható.

bottom of page