top of page
294. A nagybecskereki protestáns iskola elöljáróságának levele Budai Ézsaiáshoz.

294. A nagybecskereki protestáns iskola elöljáróságának levele Budai Ézsaiáshoz.

Mint egyházi feljebbvalót, kérik a címzettet, hogy az iskola engedélye ügyében járjon el a világi hatóságoknál.

2 beírt oldal, a viaszpecsét maradványával.

Kelt: Nagybecskerek, 1839. XI. 7.

A darab a Hereditas Antikvárium 2023. május 26-án lezajlott 6. árverésének tétele, az aukciót követően nem megvásárolható.

bottom of page