top of page
290. Latrán Boldizsár debreceni főharmincados saját kezű aláírásával ellátott...

290. Latrán Boldizsár debreceni főharmincados saját kezű aláírásával ellátott...

... magyar nyelvű bizonyságlevél.

Az irat igazolja, hogy Bakos Mihály 15 forintért zálogba adja Darus Pálnak a Szilágy megyei Kárásztelken lévő rétjét.

1 beírt oldal, Latrán Boldizsár papírfelzetes viaszpecsétjével.

Kelt: Kémer, 1651. III. 2.

A darab a Hereditas Antikvárium 2023. május 26-án lezajlott 6. árverésének tétele, az aukciót követően nem megvásárolható.

bottom of page