top of page
27.	Mednyánszky Sándor 48-as honvédezredes hagyatékából származó iratok.

27. Mednyánszky Sándor 48-as honvédezredes hagyatékából származó iratok.

1. Ismeretlen személy részvétnyilvánító levele Kossuth Lajoshoz felesége elhunyta alkalmából. A levélben kitér arra, hogy Kossuth néhány évvel korábban már elveszítette a lányát, Vilmát is. Angol nyelvű, aláíratlan litográf szöveg. 1 beírt oldal. Kelt: H.n., 1865. IX. 1.

2. A Czartoryski hercegi család értesítése Adam Jerzy Czartoryski herceg, az 1831. évi lengyel kormány elnöke, a lengyel emigráció vezetője haláláról és 1861. július 22-i temetéséről. Mednyánszky Sándornak küldött példány. Francia nyelvű litográf, hátoldalán eredeti postai címzéssel, postai bélyegzővel, egypennys bélyeggel.

3. „Lady Atleertone megköszöni Mednyánszky alezredes úr kedves érdeklődését.” Angol nyelvű, kézzel kitöltött nyomtatvány.

4. Szerelmey (Lieb) Miklós grafikus, volt honvéd őrnagy hirdetménye az 1860. augusztus 11-én Széchenyi István gróf emlékére az eslingtoni Szent János templomban tartandó gyászmiséről. Angol nyelvű nyomtatvány. Kelt: London, 1860. VIII. 7.

5. Vecsey Sándor „Gr. Teleky László halálára” című versének újságkivágata, s az ennek alapján Mednyánszky Sándor által készített angol fordítás kézirata.

6. Zrínyi Ilona és II. Rákóczi Ferenc Galatán, a St. Benoit-templomban lévő, illetve Thököly Imre fejedelem Nicomediában (ma: Izmit) található epitáfiumának szövege. Zrínyi Ilona és II. Rákóczi Ferenc sírfeliratait először 1853 decemberében Klapka György tábornok és Karacsay Sándor gróf, honvéd őrnagy másolták le a helyszínen, Thökölyét más, az Oszmán Birodalomban lévő emigránsok. A három szöveget Horváth Mihály püspök, történetíró, a Szemere-kormány vallás- és közoktatásügyi minisztere publikálta a hazai lapokban. (Dr. Hermann Róbert szíves közlése nyomán.)

A darab a Hereditas Antikvárium 2022. december 2-án lezajlott 4. árverésének tétele, az aukció lezárását követően nem megvásárolható.

bottom of page