top of page
2.	Petőfi Sándor: A helység kalapácsa.

2. Petőfi Sándor: A helység kalapácsa.

Budán, 1844. (Geibel Károly) Magyar Kir. Egyetem betűivel. 68+(4)p. Első kiadás.

A szerző első nyomtatásban megjelent önálló műve. Komikus eposz, amely a romantika kedvelt műfaját (egyesek szerint Vörösmarty „Zalán futása” című munkáját) parodizálja.

Keletkezése:

A költő 1844 augusztusában-szeptember elején írta meg, szeptember 14-én már a budai cenzor előtt volt a kézirat. Megszületésében feltehetően közrejátszott a Kisfaludy Társaság 1844 elején kiírt pályázata: „Adassék elő, milyennek kellene a korszerű eposnak lennie”. Zilahy Károly (a költő életrajzírója) szerint Vahot Imre biztatására kezdett hozzá megírásához Petőfi, de a kész mű nem nyerte el annak tetszését, így a kiadás jogát Geibel Károlynak adta el a költő.

A kiadás:

A cenzori vizsgálaton átesett kéziratot Geibel azonnal nyomdába adta, hogy a november elején tartott vásáron már árulni tudja. Október 25-e körül elhagyta a sajtót, a Pesti Divatlap október 27-i száma már hírt is adott megjelenéséről. A példányszámról nem maradt fenn feljegyzés, a füzet ára 36 pengő krajcár volt. A kiadvány egyik különlegességét adja, hogy Orlai Petrich Soma, Petőfi barátja visszaemlékezése szerint a borítórajzokat maga Petőfi készítette. Az első borítón a IV. ének egyik jelenete látható (Márta asszony megragadja férje, a kántor haját, hogy elvonszolja a verekedés színhelyéről), a hátsó rajza pedig a III. énekből azt a részt ábrázolja, amikor a főhős benyit a kocsmába, ahol a kántor éppen térden állva vall szerelmet Erzsók asszonynak. A kőnyomatok (hasonlóan a János vitéz borítóihoz) Grimm Vince pesti műhelyében készültek.

A mű fogadtatása:

A kritikusok nagy része értetlenül és ellenségesen reagált a költeményre. Ennél is fontosabb azonban, hogy az olvasók körében sem talált túl lelkes fogadtatásra. Ezt mutatja az is, hogy a terjesztőknél még évek múlva is voltak belőle darabok, maga Geibel pedig az 1847-ben megjelent Petőfi összes „pótléka”-ként kínálta a vásárlóknak.

A kötet a szerző által rajzolt, eredeti borítókkal a legnagyobb könyvritkaságok közé tartozik.

Rajzos, kiadói papírborítóban. Elegáns, XX. század eleji félpergamen-tékában, középen megkötő szalaggal.

Szüry: 3609.

A darab a Hereditas Antikvárium 2023. június 2-án lezajlott 7. árverésének tétele, az aukciót követően nem megvásárolható.

bottom of page