top of page
191.	Maróthi György: Arithmetica, vagy számvetésnek mestersége...

191. Maróthi György: Arithmetica, vagy számvetésnek mestersége...

... Mellyet írt, és Közönséges Haszonra, föképen a’ Magyar Országon elő-fordúlható Dolgokra, alkalmaztatván ki-adott 1743-dik Esztendöben, ~. Most pedig Másodszor e’ Nagyobb Formában, valamivel bövebben, ki-botsáttatott.

Debretzenben, 1763. Margitai István ny. (2)+5+(1)+302+(10)p.+1 kihajt. mell.

Az első magyar nyelvű iskolai számtankönyv először 1743-ban jelent meg. A szerző a debreceni kollégium tanára volt.

Díszesen aranyozott gerincű, korabeli bőrkötésben.

A darab a Hereditas Antikvárium 2023. június 2-án lezajlott 7. árverésének tétele, az aukciót követően nem megvásárolható.

bottom of page