top of page
187.	Benkő Ferentz (ford.): Werner Ábrahám Urnak a’ köveknek és értzeknek...

187. Benkő Ferentz (ford.): Werner Ábrahám Urnak a’ köveknek és értzeknek...

... Külső megesmértető jegyeiről Irott szép, és igen hasznos Könyvetskéje, mellyet, Hazájának, és a’ Tanuló Ifjuságnak, lehető hasznára Magyarra forditott, és a’ két Magyar Hazabéli, ‘s Idegen Kő ‘s Értz Nemekkel-is, a’ Példákban megbövitett ~          

Kolo’sváratt, 1784. Reform. Koll. Betüivel. (8)+213+(1)p.

Hozzákötve:

Benkő Ferentz: Magyar minerologia. az az a’ kövek’ ’s értzek’ tudomanya...

Kolo’sváratt, 1786. Réf. Koll. Bet. (16)+181p. Szövegközti fametszetekkel.

Az első magyar nyelvű és az első önálló magyar ásványtani munka kolligátuma. A szerző a magyar tudománytörténet sokoldalú, érdekes alakja. Nagyenyeden, Jénában és Göttingenben tanult. Hazaérkezése után nagyszebeni lelkész, majd 1790-től haláláig a természetrajz, a földrajz és a német nyelv tanára a nagyenyedi kollégiumban (Körösi Csoma Sándor is tanítványai közé tartozott). Ő kezdett elsőként magyar nyelven természettudományos tárgyakat oktatni, és ő nyitotta meg az első hazai nyilvános természetrajzi múzeumot Nagyenyeden 1796-ban. A hazai néprajzi kutatások egyik előfutáraként és a magyar nyelvű földrajztudomány megalapítójaként is emlegetik.

Díszesen aranyozott gerincű, korabeli bőrkötésben. A gerinc felső részén kis sérüléssel.

A darab a Hereditas Antikvárium 2023. június 2-án lezajlott 7. árverésének tétele, az aukciót követően nem megvásárolható.

bottom of page