top of page
18.	Deák Ferencz – Hertelendy Károly:  Követ jelentés az 1839-40-ki...

18. Deák Ferencz – Hertelendy Károly: Követ jelentés az 1839-40-ki...

... országgyűlésről. ~ Zala vármegyei követektől.

Pesten, 1842. Landerer és Heckenast. (4)+80p.

Hozzákötve:

1847/8-ik évi országgyülési törvényczikkek. Nyomatott minister-elnöki rendeletnél fogva a k. kir. megerősítést nyert eredeti kézirat után.

Pozsonyban, 1848. Landerer és Heckenast. 94+(2)p.

Díszesen aranyozott gerincű, korabeli félbőr-kötésben. A gerincen kis kopásnyomokkal.

A darab a Hereditas Antikvárium 2022. december 2-án lezajlott 4. árverésének tétele, az aukció lezárását követően nem megvásárolható.

bottom of page