top of page
178.	Oszmán elöljárók levelei magas rangú osztrák tisztekhez...
 • 178. Oszmán elöljárók levelei magas rangú osztrák tisztekhez...

  ... a bukovinai határmegállapítás ügyében.

  Az eredeti kéziratgyűjtemény hét nagy és három kisebb török nyelven írt diplomáciai levelet tartalmaz. Ehhez tartozik nyolc korabeli, Sadagórában kelt német nyelvű hivatalos fordítás.

  1775-ben az osztrákok és az oroszok által vívott törökellenes háború eredményeként Ausztria megszerezte Moldva északi megyéjét (Suceava), ahol megalakult Bukovina mint önálló tartomány. Békés tárgyalás útján akarták a törököket rábírni, hogy lemondjanak olyan területekről, amelyek rájuk nézve csekély fontosságúak, ellenben Ausztriának nagyon értékesek voltak. Két huszárcsapat már 1774-ben bevonult Moldvába. Ezek voltak az első osztrák kontingensek, melyek Bukovina földjén megvetették a lábukat. Ezután II. József elrendelte, hogy Magyarország keleti részeiből még hét ezredet küldjenek oda. A császári sasokat 1774 szeptemberében ki is tűzték. Az a hír, hogy az osztrákok bevonultak Moldvába, eleinte csak megütközést keltett Konstantinápolyban. Később azonban hajlottak arra, hogy Ausztria annyi területet kapjon, amennyire a Galícia és Erdély közötti összeköttetéshez szüksége van, de a chotimi résznek töröknek kellett maradnia.

  A határ rendezésére 1775. július 31-én Hadik András kinevezte Barkó Vince altábornagyot, hogy a tárgyalások során legjobb tudása szerint járjon el. Barkóhoz rendelték Friedrich von Mieg császári alezredest, aki 1774 óta térképészkedett a területen. Mieg eredeti felmérése elveszett, viszont az arról készült másolat megtalálható a bécsi Kriegsarchiv térképtárában. Katonai jelentősége miatt soha nem publikálták, és a mai napig kéziratban maradt.

  Török oldalról a porta Mehmed Tahir agát bízta meg a tárgyalások lefolytatásával. Jelen gyűjtemény a törökök egyezkedő leveleit tartalmazza. 1776-ban aztán Ausztria elszakította és magához csatolta a kérdéses területet. A II. Józseffel kötött béke után a török csapatok többet nem támadtak Magyarországra.

  A dokumentumokat beszámozták, ami nem felel meg a levelek keltezési sorrendjének.

  8. Mehmed Tahir aga levele Barkó Vincéhez.

  A pecsét perzsa szövege: „Ó Mehmed Tahir, akinek a neve tiszta”.

  Kelt: 1775. IX.

  10. Chotimi Mehmed pasa levele Barkó Vincéhez.

  A pecsét szövege: „Hotin védője Mehmed 1169”.

  Kelt: 1776. III.

  11., 13., 15., 18., 21. Mehmed Tahir aga öt levele Barkó Vincéhez.

  Kelt: 1775. IX.-1776. V.

  22. Három kisebb méretű, török nyelvű levél.

  Az egyiken található pecsét szövege: „Aki a nagyszerűség megtestesítője”.

  Keltezés nélkül.

  Hozzá:

  Rizzi Zanoni, Giovanni Antonio:

  Principati di Moldavia, e Vallachia Fratti dalle Carte dell’ Imperio Ottomano

  Velence, 1782k.

  A moldvai és havasalföldi fejedelemséget ábrázoló regionális térkép, korabeli határszínezéssel, amely az Antonio Zatta által 1779 és 1785 között kiadott „Atlante novissimo…” című négykötetes atlaszban jelent meg. Metszője Giovanni Marco Pitteri.

  Mérete: 325 x 415 (385 x 490) mm.

  A darab a Hereditas Antikvárium 2022. december 2-án lezajlott 4. árverésének tétele, az aukció lezárását követően nem megvásárolható.

  bottom of page