top of page
176.	Dezső Gyula:  Arany János "Filemilé"-je...

176. Dezső Gyula: Arany János "Filemilé"-je...

... vonatkozással a magyar szomszédjogra (Székfoglaló értekezés)

Nagykőrös, 1930. (Dajka Lajos ny.) 23p. Dedikált példány. (Különlenyomat az Arany János Társaság évkönyvei V. kötetéből.)

Hozzákötve:

A kártérités alaptanai a legújabb jogalkotás szerint (Különlenyomat az Egyetemes Ref. Jogakadémia 1927/28. évi évkönyvéből.)

Bp., 1928. (Első Kecskeméti Hírlapkiadó- Nyomda-Rt.) 27p. Dedikált példány.

Hozzákötve:

Valorizáció a nemzetközi magánjogban. Különlenyomat a "Jogállam" XXVII. évf. 2-3. füzetéből.

Bp., 1928. (Franklin-Társulat ny.) 23p. Dedikált példány.

Hozzákötve:

Fejezetek a zálogjogtan köréből

Bp., 1928. Franklin-Társulat ny. 145+(2)p. Dedikált példány.

Kopottas, aranyozott gerincű, korabeli vászonkötésben.

A darab a Hereditas Antikvárium 2022. november 25-én lezajlott 3. árverésének tétele, az aukció lezárását követően nem megvásárolható.

bottom of page