top of page
167.	Approbatae Constitutiones Regni Transilvaniae...

167. Approbatae Constitutiones Regni Transilvaniae...

... et Partium Hungariae Eidem Annexarum. Ex Articulis ab Anno Millesimo Quingentesimo Quadragesimo, ad praesentem huncusque Millesimum Sexcentesimum Quinquagesimum tertium conclusis, compilatae...

Claudiopoli, 1677. Michael Szentyel Veresegyhazi. (6)+250+(26)p.

Hozzákötve:

Compilatae Constitutiones Regni Transilvaniae et Partium Hungariae Eidem Annexarum. Ex Articulis ab Anno Millesimo Sexcentesimo Quinquagesimo Quarto, ad praesentem huncusque Millesimum Sexcentesimum Sexagesimum Nonum conclusis, excerptae.

Claudiopoli, 1671. Apud Michaelem Szentyel Veres-egyhazi. (6)+100+(9)p.

Az ún. „Approbáták” az 1540 és1653 között tartott erdélyi országgyűlések végzéseinek válogatott, kivonatolt és tárgyuk szerint rendezett gyűjteménye, amely I. Rákóczy György kezdeményezésére II. Rákóczy György fejedelemsége idején készült el.  A Compilatae constitutiones, az Approbáták kiadása után, 1654-től 1669-ig keletkezett törvények compilatio-ja. Célja az volt, hogy az elavult törvények közül a lényegesek és a kötelező érvényűek kiválasztása után egy, a gyakorlati igényeknek megfelelő törvénykönyv jöjjön létre. Elkészítésére I. Apafi Mihály fejedelem egy jogban járatos férfiakból álló bizottságot hozott létre, amely 1669-ben a Gyulafehérváron tartott országgyűlés elé terjesztette addig elkészült munkáját.

Restaurált, díszesen aranyozott gerincű, XVIII. századi bőrkötésben.

RMK I 1212., 1113.

A darab a Hereditas Antikvárium 2023. június 2-án lezajlott 7. árverésének tétele, az aukciót követően nem megvásárolható.

bottom of page