top of page
162.	(Pálóczi) Horváth Ádám: A’ magyar Magóg pátriarkhátúl fogva...

162. (Pálóczi) Horváth Ádám: A’ magyar Magóg pátriarkhátúl fogva...

... I. István királyig. Irta és most közre bocsátja ~.

Pesten, 1817. Trattner János Tamás ny. XVI+412p.

A szerző a felvilágosult, a nemzeti hagyományok iránt fogékony köznemesség jellegzetes képviselője volt. E munkájában az őstörténet ingoványos talajára tévedt. Művének „komolyságát” jelzi, hogy szerinte már Mózes is fordított magyar hősi énekeket.

Korabeli félbőr-kötésben. Festett előzéklapokkal.

A darab a Hereditas Antikvárium 2023. június 2-án lezajlott 7. árverésének tétele, az aukciót követően nem megvásárolható.

bottom of page