top of page
128.	Pápai P(áriz) Ferentz:  Erdélyi féniks Tótfalúsi Kis Miklós...

128. Pápai P(áriz) Ferentz: Erdélyi féniks Tótfalúsi Kis Miklós...

... Avagy Profes. ~nek a' Könyv-nyomtatás' Mesterségének Találásáról, és Folytatásáról, a' Tótfalusi Kis Miklós' Emlékezetére irott versei. Mellyeket, Mind az Magyar-Országi és Erdélyi Könyv-nyomtató Mühelyjekre, és Könyv-nyomtatókra; mind nevezetesen a' Tótfalusi Kis Miklós' életére 's jó emlékezetére tartozó szükséges és emlékezetes Dolgokkal bövitvén Világ eleibe újabban ki-botsátani kivánt F. Tsernátoni Bod Péter.

(Nagyenyed), 1767. (Kiss György ny.) (53)p. Kétszínnyomású címlappal.

Pápai Páriz Ferenc Tótfalusi tanára, nyomdászmesterségre ösztönzője és szinte egyetlen támogatója a nyomdász halálára írott búcsúkölteményében áttekinti az írás és a nyomdászat történetét, méltatva benne az elhunyt kiemelkedő szerepét. Bod Péter bőséges jegyzeteivel és fontos forrásközlésekkel kiegészítve adta ki a tudós versezetet, megalkotva ezzel az első magyar nyomdászattörténeti munkát. A Pápai Páriz versét közlő, 1702-ben megjelent eredeti nyomtatványból – feltételezhetően Tótfalusi irigyeinek tudatos pusztítása miatt – mára egyetlen példány sem maradt fenn, szövegét csupán ez a kiadvány őrizte meg.

Modern félbőr-kötésben.

Szüry: 3554.

A darab a Hereditas Antikvárium 2022. december 2-án lezajlott 4. árverésének tétele, az aukció lezárását követően nem megvásárolható.

bottom of page