top of page
128.	L’Enfant, (Jacob) Jakab: Az Uj Testamentomi Szent Irások olvasására...

128. L’Enfant, (Jacob) Jakab: Az Uj Testamentomi Szent Irások olvasására...

... való bé-vezetés mellyet a’ Berlini Frantzia Ecclésiának Papja ~ készitett mostan pedig Magyar Nyelvre fordított Bodoki Josef, A’ Kolo’svári Reformatum Collegiumban Históriákat és Nyelveket tanitó Professor.

Kolo’sváratt, 1775. Ref. Koll. Betüivel. (19)+493+(7)p. Kétszínnyomású címlappal.

Korabeli félbőr-kötésben.

A darab a Hereditas Antikvárium 2023. június 2-án lezajlott 7. árverésének tétele, az aukciót követően nem megvásárolható.

bottom of page