top of page
124.	A magyarországi ferences rendtartomány díszes oklevele.

124. A magyarországi ferences rendtartomány díszes oklevele.

Frantsits Zsigmond tartományfőnök Tölgyesy István szőgyéni plébánost a rend tagjává fogadja. A szokatlanul díszes, rézmetszetű oklevél szövegét kézzel festett, gazdagon díszített keret övezi. A nevek arannyal kiemelve, díszes iniciáléval. A zöld növényi ornamensekkel ékesített keretdísz felső részének közepén a Magyarok Nagyasszonya áll, jobbjában a rendtartomány, baljában az ország címerével. Kétoldalt ovális keretekben három-három ferences szent mellképével.

1 nyomatott és beírt oldal, papírfelzetes viaszpecséttel, Frantsits Zsigmond autográf aláírásával. Kelt: Pozsony, 1848. IV. 24.

Mérete: 470 x 605 mm. Paszpartuban.

A darab a Hereditas Antikvárium 2022. december 2-án lezajlott 4. árverésének tétele, az aukció lezárását követően nem megvásárolható.

bottom of page