top of page
122.	Caraffa, Antonio (1642-1693) olasz származású császári tábornok...

122. Caraffa, Antonio (1642-1693) olasz származású császári tábornok...

... saját kezűleg aláírt, német nyelvű jelentése Raimondo Montecuccoli grófnak, az Udvari Haditanács elnökének.

Tájékoztatja a tábornagyot a parancsnoksága alatt álló ezred egyes századainak mozgásáról a Thököly-felkelők elleni harcokban.

Caraffa a Szent Liga seregeinek tehetséges tábornoka, az Udvari Haditanács tagja volt. Politikusként Varsóban elérte, hogy 1683-ban a lengyel seregek Bécs felmentésére induljanak, Magyarország török alóli felszabadításában kiemelkedő szerepet játszott. Buda 1686-os elfoglalása után Felső-Magyarország parancsnoka volt. A magyar köztudatba az uralkodói utasításra általa felállított vésztörvényszék tevékenysége miatt az „eperjesi hóhérként” vonult be.

1 beírt oldal. Kelt: H.n. 1677. XII. 4. előtt.

Hozzá:

Caraffa rézmetszetű mellképe egy korabeli könyvből.

A darab a Hereditas Antikvárium 2022. december 2-án lezajlott 4. árverésének tétele, az aukció lezárását követően nem megvásárolható.

bottom of page