top of page
120.	(Pálóczi Horváth Ádám):  Psychologia...

120. (Pálóczi Horváth Ádám): Psychologia...

... az az a lélekről való tudomány. Íratott 1789-dik Esztendőben.

Pesten, 1792. Trattner. (16)+392+(2)p.

Az első önálló, magyar nyelven megjelent lélektani munka. A szerző a felvilágosult, a nemzeti hagyományok iránt fogékony köz­ne­messég jellegzetes képviselője volt.

Díszesen aranyozott gerincű, korabeli félbőr-kötésben. Festett előzéklapokkal.

 

Kikiáltási ár: 60 000 Ft

    bottom of page