top of page
111.	Gárdonyi Géza (1863-1922) író autográf, levele...

111. Gárdonyi Géza (1863-1922) író autográf, levele...

... „Igen tisztelt Kedves Asszonynéném!” megszólítással.

A címzett Pósa Lajos költő édesanyja, Kovács Mária volt. Abban az évben jelent meg Pósa „Édes anyám” című verseskötete. Gárdonyi arról ír hosszan, milyen nemes gesztus volt barátja részéről a kötet megjelentetése, illetve az, hogy elismert íróként sem feledkezik meg az egyszerű parasztasszonyról. Adjon hálát érte, mert ez nem magától értetődő. A patetikus hangú levelet így zárja: „Én is hálát adok az Istennek, hogy ez a nemes szivű költő nekem jóbarátom és én is megbecsülöm kigyelmedet, midőn a koszoruhoz, a mit a fia font a kigyelmed fejére, szivemből kivánok hosszu életet és jóegészséget, boldogságot. Kezét csókolja tisztelettel Gárdonyi Géza”.

2 beírt oldal, az író fejléces levélpapírján.

Kelt: Bp., 1897. IV. 2.

A darab a Hereditas Antikvárium 2023. június 2-án lezajlott 7. árverésének tétele, az aukciót követően nem megvásárolható.

bottom of page