top of page
110.	Magyar Czimertár. A' hazának és fiainak ajánlva Günther A. és Grimm V.től.

110. Magyar Czimertár. A' hazának és fiainak ajánlva Günther A. és Grimm V.től.

(1.) Füzet.

(Pest), 1840k. Walzel A. F. ny. 4t.

A műnek egy további füzete is megjelent. A kőnyomatú táblákon 25-25 nemes család címere látható. A páratlanul ritka mű a kézikönyvekben szinte fellelhetetlen. A Nemzeti Kaszinó könyvtárának 1852-es katalógusa említi. Mezősi Károly szerint Petőfi 1849-ben lefoglalt könyvtárában ugyanígy a mű első fele volt megtalálható.

Restaurált, rajzos kiadói papírborítóban. Az első borítón a szöveget növényi motívumokkal és allegorikus alakokkal díszített keret övezi. Középen angyal ül, fején koronával, jobbjában karddal, baljában színes magyar címerpajzzsal.

A darab a Hereditas Antikvárium 2022. december 2-án lezajlott 4. árverésének tétele, az aukció lezárását követően nem megvásárolható.

bottom of page