top of page
110.	Báthori Gábor (1589-1613) erdélyi fejedelem...

110. Báthori Gábor (1589-1613) erdélyi fejedelem...

... saját kezűleg aláírt, latin nyelvű címereslevele.

A fejedelem Baróti Szabó Bálintot és Pétert nemesi rangra emeli. Az adományozásnak a szakirodalomban nem találtuk nyomát. A neves XVIII. századi tudós-költő, Baróti Szabó Dávid ősei az eddigi források szerint Apafi Mihálytól kapták címerüket. Mivel nem valószínű, hogy ugyanezzel a családi és előnévvel egy másik família is létezett, ott talán csak ennek megerősítéséről lehetett szó.

Az 1608 és 1613 között uralkodó Báthori Gábor a család utolsó olyan tagja volt, aki elnyerte a fejedelmi címet. A rendek, a Hab­s­burgok és a török Porta támogatását is élvező fejedelem uralkodását nagy várakozás előzte meg, de erőszakos kormányzása és botrányos magánélete elidegenítette korábbi támogatóit. Havasalföldi politikája miatt végül a szultánnál is kegyvesztetté vált, Várad környékén hajdúk gyilkolták meg.

Pergamenoklevél, a függőpecsét hiányzik.

Kelt: Gyulafehérvár, 1610. IX. 16.

Enyhén gyűrött darab, több helyen festékfoltokkal, két szakadással.

 

Kikiáltási ár: 1 200 000 Ft

    bottom of page