top of page
109.	(Jagelló) II. Lajos (1506-1526) magyar király...

109. (Jagelló) II. Lajos (1506-1526) magyar király...

... saját kezű aláírásával ellátott, latin nyelvű adománylevele.

A király tudatja, hogy megfontolván kamarása, Lodovico Zapata de Herrera aranysarkantyús lovag különböző helyeken és időkben (a királyi udvarban és különösen a török elleni harcokban) teljesített szolgálatait, ezen érdemeiért testvérét, Johannes Zapata de Herrera-t hozzá hasonlóan kamarásként szolgálatába fogadja, és neki tíz ló fizetést rendel, amint az udvarba megérkezik. Erről jelen oklevelet állítja ki bizonyságul.

Az oklevelet a formulák használata és keltezése alapján bizonyíthatóan nem a kancellárián írták meg, ugyanis ebben az időben a királyi kancellárián napi keltezésként még keresztény datálást alkalmaztak. Írásképe megfelel a korabeli írásoknak, de a láthatóan gya­korlatlanabb kéz, mint a korszak kancelláriai írnokaié. Nagy valószínűség szerint az oklevélnyerő, a spanyol Lodovico Zapata írathatta meg egy a kancelláriai oklevélkiadásban járatlanabb írnokkal, aminek hitele kétségtelen az uralkodó aláírása és az oklevelet hitelesítő pecsét viaszlenyomatának mérete alapján (a Magyar Nemzeti Levéltár szíves közlése nyomán).

Restaurált papíroklevél, bal oldalon az uralkodó saját kezű aláírásával, a szöveg alatt titkospecsétjének maradványával.

Kelt: Buda 1523. XI. 3.

 

Kikiáltási ár: 3 000 000 Ft

    bottom of page