top of page
103.	Kovács János, M.: A’ magyar kronikának Rövideden le-rajzolt sómmája...

103. Kovács János, M.: A’ magyar kronikának Rövideden le-rajzolt sómmája...

... Mellynek Az első Része Pethő Gergely munkájábúl szedegettetett, rész szerént külömb külömb féle Könyvekbül-is bövittetett, A’ második Része penig némelly irásokbúl ki-vétetett, és a’ magyar nemzetnek Jeles emlékezetire s’ hasznára Ez új formában ki-bocsattatott, a’ mint-is 1742. Esztendőkig foltatott ~. I-III. rész [egybekötve].

Posonyban, (1742.) Spaizer Domonkos Ferencz. (200)+176+(20)+112p. A második rész önálló címlappal jelent meg.

Kopottas, korabeli bőrkötésben.

A darab a Hereditas Antikvárium 2023. június 2-án lezajlott 7. árverésének tétele, az aukciót követően nem megvásárolható.

bottom of page