top of page
100.	(Schrenk von Notzing, Jacob): Der Aller Durchleuchtigisten...

100. (Schrenk von Notzing, Jacob): Der Aller Durchleuchtigisten...

... und Großmächtigen Kayser / Durchleuchtigisten unnd Großmächtigen Königen und Ertzhertzogen... Fürsten / wie auch Grafen         / Herren/ vom Adel / und anderer treflicher berühmbter Kriegßhelden... warhafftige Bildtnussen / und kurtze Beschreibungen ihrer so wol in Fridts: als Kriegßzeiten verrichten fürnembsten thaten und handlungen : Deren Waffen und Rüstungen...

Aussprugg, (1603.) Daniel Baur ny. (130) lev.

A mű a Ferdinánd főherceg ambrasi kastélyában lévő híres fegyvergyűjtemény katalógusát és bemutatását tartalmazza. A kor jeles személyiségeit, királyokat, egyházi méltóságokat, arisztokratákat és hadvezéreket ábrázolja rendkívül élethűen a gyűjteményben lévő fegyverekkel és páncélzatban. A nagyméretű (425 x 290 mm) rézmetszetek Domenicos Custos munkái. Mindegyik hátoldalán részletes életrajz olvasható, díszes, fametszetű keretben. Magyar szempontból két lapot kell kiemelni: az egyik Zrínyi Miklóst, a szigetvári hőst, a másik Báthori István erdélyi fejedelmet és lengyel királyt ábrázolja. Az első előképének egy olajfestmény tekinthető, amely Ferdinánd tiroli főherceg gyűjteményében maradt fenn. Custosnak a félalakot egész figurává kellett kiegészítenie, ebben az ún. Wittenbergi-album hosszúmentés illusztrációja segítette. Az arcvonások életteli ábrázolása a leghitelesebbnek tekinthető halotti képmás ismeretére vall. A Zündt-féle 1566-os rézkarc mellett ez az arcmás lett a későbbi időszakban a legkedveltebb. Báthori István képének előzményei nem ismertek, leginkább Jost Amman nem túl pontos munkájára emlékeztet. A magyar királyok (II. Lajos, II. Mátyás stb.) mellett több olyan személy található még a kötetben, akik szerepet játszottak a magyar történelemben: a török elleni harcokban részt vevő Christoph Teuffenbach, Johann Rueber, Lazarus Schwendi és Wilhelm Roggendorf, a Szigetvárt elfoglaló Szokoli Mehmed nagyvezér és I. Szulejmán szultán, valamint az I. Ulászló magyar királlyal a török ellen szövetkező Szkander bég. A mű 1601-ban latinul is megjelent.

Enyhén sérült gerincű, kopottas, vaknyomásos, korabeli (barna) borjúbőr-kötésben.

Poss.: Windisch-Graetz Lajos herceg sárospataki könyvjegyével.

Apponyi: 3022.; VD17 23:266204Y.

A darab a Hereditas Antikvárium 2023. június 2-án lezajlott 7. árverésének tétele, az aukciót követően nem megvásárolható.

bottom of page