top of page
1.	Aranyi István: Az Istennek lélekbenn és igazságbann való imádása...

1. Aranyi István: Az Istennek lélekbenn és igazságbann való imádása...

... vagy a' keresztyénhez illő isteni tisztelet egy predikátzióbann előadva, melyet a' debreczeni reformatum collegium oratoriuma felszentelése alkalmatosságával... elmondott ~

Debreczenbenn, 1826. Tóth Ferentz ny. 14p.

Hozzá:

Komáromi Pál: A' hívatalbéli hívség, és annak szerző oka, vagy fundamentoma, mellyet néha nagy tiszteletű Földvári Jó'sef úrnak, a' debreczeni reformata ekklé'sia hív lelki pásztorának... temetési tisztességtétele alkalmatosságával... elmondott... ~

Debreczenbenn, 1830. Tóth Ferentz ny. 26p.

A darab Erdélyi József beszédét és Péczely József sírversét is tartalmazza.

Hozzá:

Lakatos, (József) Josephus: Carmina, quibus admodum reverendi domini quondam Josephi Földvári, ecclesiae r. Debreczinensis pastoris... prosequitur ~

Debrecini, 1830. Per Franciscum Tóth. 8p.

Hozzá:

Gyikó János: Halotti elmélkedés, mellyet néhai tekintetes nemes nemzetes és vitézlett Tikos István úrnak, szabad királyi Debreczen várossa érdemekkel fényeskedő senátorának... utólsó tisztességének megadására mondott... ~

Debreczenbenn, 1830. Tóth Ferenc ny. 12p.

Hozzá:

Fűsűs András: Halotti beszéd, mellyet a' hazának 's vallásának közönséges hívatal nélkül használó polgárról készített, és néhai kis-várdai Pap Lukáts úr utólsó tisztességének megadásakor, a' kis-újszállási ref. templombann, October 29-dikénn, 1828. elmondott ~

Debreczenbenn, 1829. Tóth Ferentz ny. 10p.

Hozzá:

Héczei Pál: Az istenfélő aszszony dítsérete és jutalma, mellyet néhai tekintetes nemes kapoltsi Domokos Mária úr-aszszonynak... szomorú eltemettetése alkalmatosságával előadott... ~

Debreczenbenn, 1818. Tóth Ferentz ny. 18p.

Hozzá:

Váradi Szabó Sámuel: Halotti elmélkedés, mellyet néhai nemes nemzetes és vitézlett Ifjú Tóth György Úr utólsó tisztességének megadásakor mondott... ~

Debreczenbenn, 1819. Tóth Ferentz ny. 8p.

Hozzá:

Klobusiczky Péter: Egyházi beszéd, mellyet méltóságos 's főtisztelendő ~ szatthmári megyés püspök ő nagysága a' midőnn ő hertzegsége Hessen-Homburg magyar lovas ezredjének négy új zászlóit szentelné, ugyan ezen ünnep alkalmatosságával szabad kir. Debreczen városa' mezején 1819-dik Esztendőnek September 26-dik Napjánn élő nyelvvel mondott

Debreczenbenn, 1819. Tóth Ferentz ny. 8p.

Ebben az ezredben szolgált gróf Széchenyi István és barátja, Károlyi György is.

Hozzá:

Sárvári, (Pál) Paulus: Oratio brevis, qua examinibus publicis in oratorio novo Collegii Helv. Conf. addictorum Debrecinensis Die XXII. Martii primum institutis prolusit ~

Debrecini, 1825. Impressit Franciscus Tóth. 8p.

A gerinceken papírcsíkkal.

A darab a Hereditas Antikvárium 2023. május 26-án lezajlott 6. árverésének tétele, az aukciót követően nem megvásárolható.

bottom of page